Vila Lipa "Uvijek imam slobodnog vremena kao što ga imaju svi ljudi kada hoće.", SenekaKuća je u potpunosti obnovljena 2006.
Unutrašnji prostor obuhvaća (250m2) 5 zasebnih apartmana opremljenih SATTV, klima uređajem, kupaonom i kuhinjom. Interijer je moderno i funkcionalno dizajniran.
Svaki apartman ima sjevernu i južnu orijentaciju sa dvije terase.
Prostrane terase (140m2) projektirane su na način koji pruža optimalno osunčanje u svako doba godine.
Kuća je okružena velikim uređenim vrtom (800m2), prednjim dijelom okrenutim prema ulici te stražnjim, intimnim."A1","Apartman 2"=>"A2","Apartman 4"=>"A4","Apartman 5"=>"A5","Apartman 6"=>"A6"); // $baza=odbc_connect("rezervacije","",""); // $baza=mysql_connect("localhost","villa","lipa123"); // mysql_select_db("rezervacije"); $baza=mysql_connect("localhost","villalipa_lipa","vila123"); mysql_select_db("villalipa_bz"); // $rez=odbc_exec($baza,"select * from Cijene where akcija=0 order by pocetak, apartman "); $rez=mysql_query("select * from Cijene where akcija='False' order by pocetak, apartman "); echo "

"; $datum=""; $ispis_t=""; $header=""; $colorcounter=0; // while (odbc_fetch_into($rez,$red)) while ($red=mysql_fetch_row($rez)) { //if (!ereg($red[3],$header)) $header.=""; if (strpos($header,$red[3])===false) $header.=""; if ($datum!=$red[1]) { if ($datum!=0) $ispis_t.="\n"; $bgcol=($colorcounter%2==0)?"#FFFFFF":"#BB0000"; $fcol=($colorcounter%2==0)?"#000000":"#FFFFFF"; // $ispis_t.=""; $ispis_t.=""; $datum=$red[1]; $colorcounter++; } $ispis_t.=""; } echo $header.""; echo $ispis_t; echo "
Period$red[3]{$red[3]}
".ereg_replace("^([^\-]+)-0?([^\-]+)-0?([^\-]+) .*$","\\3.\\2.\\1.",$red[1])."-".ereg_replace("^([^\-]+)-0?([^\-]+)-0?([^\-]+) .*$","\\3.\\2.\\1.",$red[2])."
".preg_replace("/^([^\-]+)-0?([^\-]+)-0?([^\-]+) .*$/Usmi","\\3.\\2.\\1.",$red[1])."-".preg_replace("/^([^\-]+)-0?([^\-]+)-0?([^\-]+) .*$/Usmi","\\3.\\2.\\1.",$red[2])."$red[4]
"; // odbc_close($baza); mysql_close($baza); /////////////////////////////////////////////////// echo "

".$ostalo[3]; ?>

Denisa Spike 13 (previously Put Dikla 13), Zadar

mail@villa-lipa.com

+385 98 638727 (info and booking)

+385 98 9507281 (check in)